PL / EN / RU / CN

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:

¨    otrzymywania ofert handlowych i marketingowych,

¨    mailingu,

¨    uczestnictwa w konkursach,

¨    udziału w ankietach

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Ireneusz Ćwiląg, kontakt pod adresem: iod@fasing.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

6. Przekazane Grupie Kapitałowej FASING S.A. dane osobowe nie są sprzedawane, natomiast są udostępniane podmiotom trzecim tj. podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Fasing świadczącym usługi informatyczne na jej rzecz, a także w przypadku wyraźnej Państwa zgody lub obowiązku  przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa

7. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie jedynie wyselekcjonowanej informacji marketingowej,

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością kontaktu oraz przesłania ofert handlowych i marketingowych.