PL / EN / RU / CN

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin określa organizację
i przebieg Zwyczajnych
i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Fabryk Sprzętu
i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

 

Kontakt inwestorski

Aleksandra Dubiel
adubiel@fasing.com.pl

Barbara Kałuża
bkaluza@fasing.com.pl

  Regulamin Walnego Zgromadzenia