PL / EN / RU / CN

Akcjonariat

Aby zapoznać się z Akcjonariatem FASING S.A, prosimy kliknąć poniższy link: www.gpwinfostrefa.pl

 

Kontakt inwestorski

Barbara Kałuża
bkaluza@fasing.com.pl

FASING FSG PLFSING00010 
Przemysł metalowy 
Podstawowy 5 PLUS 
Indeksy: WIG WIG-PLUS

 

Struktura akcjonariatu:

wg liczby akcji wg liczby głosów  
     

KARBON 2 Sp. z o.o. - 60,34%

Pozostali – poniżej 5% kapitału zakładowego - 29,87%

Porozumienie akcjonariuszy - 9,79%