PL / EN / RU / CN

Eksport

Grupa Kapitałowa FASING S.A. to jeden z najbardziej liczących się na świecie producentów łańcuchów i akcesoriów do przenośników zgrzebłowych. Nasze produkty docierają do ponad 2000 klientów
w 48 krajach.

Dzięki komplementarnej ofercie jesteśmy obecni w najważniejszych segmentach światowego przemysłu, co pozwala na stałe poszerzanie grupy odbiorców eksportowych oraz ciągły wzrost pozycji na rynku międzynarodowym.

Zapotrzebowanie na produkty FASING stale rośnie. Głównymi kierunkami eksportu naszych wyrobów są: Chiny (FASING należy do czołówki polskich firm eksportujących swoje towary na rynek chiński), a także USA, Australia, Rosja, Niemcy, Szwecja, Kazachstan, Ukraina czy Białoruś.

Dobre, partnerskie, długofalowe relacje, wypracowane już dużo wcześniej, a także dostosowanie produkcji do różnych warunków górniczo-geologicznych i eksploatacyjnych spowodowało, że dziś FASING na rynkach wschodnich jest liderem w zakresie dostaw łańcuchów górniczych, ogniw złącznych, zgrzebeł, tras łańcuchowych do przenośników zgrzebłowych.

Dowodem na znaczący rozwój pozycji FASING-u na tym było również przejęcie niemieckiej spółki K.B.P Kettenwerk Becker-Prunte GmbH w 2008 roku, co nie tylko zwiększyło moce produkcyjne, ale również pomogło rozszerzyć ofertę i wchodzić na nowe rynki zbytu, pozyskiwać nowych klientów, dzięki czemu staliśmy się największym producentem górniczych łańcuchów ogniwowych na świecie.

Własne spółki dystrybucyjne w strategicznych dla branży regionach: FASING Ukraina (od 2011 roku), FASING Siberia (od 2014 roku), FASING China (od 2016 roku) oraz FASING America (od roku 2019) pozwalają wyróżnić się sprawnością obsługi serwisowej i reagować niezwłocznie na ich potrzeby, docierając do klienta nawet w 48 godzin.

Dziś Grupa Kapitałowa FASING S.A. współpracuje z firmami z całego świata – z  Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Bułgarii, Chile, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Indii, Islandii, Izraela, Kanady, Kataru, Kazachstanu, Kolumbii, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Malezji, Maroka, Meksyku, Mongolii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, RPA, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Włoch oraz Wysp Owczych.

W najbliższych latach planujemy dalszą ekspansję na światowych rynkach, m. in.  w Indiach, Wietnamie i krajach Ameryki Południowej.