PL / EN / RU / CN

ŁAŃCUCHY RYBACKIE, TECHNICZNE I AKCESORIA

FASFISH
Łańcuchy dla przemysłu morskiego i rybołówstwa
wg WTG FASING

Własności mechaniczne

 

Łańcuchy krótkoogniwowe

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy średniooogniwowe

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy długoogniwowe

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy techniczne kalibrowane
ogólnego przeznaczenia, ogniwowe
klasa 6, klasa B wg PNG-46701 oraz WTG FASING

 

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy techniczne niekalibrowane
ogólnego przeznaczenia, obrabiane cieplnie
własności mechaniczne do uzgodnienia

Wymiary

Łańcuchy techniczne

 

wg DIN 762

Wymiary i własności mechaniczne

wg DIN 763 PN - 75/M - 84543

Wymiary i własności mechaniczne

wg DIN 764

Wymiary i własności mechaniczne

 

wg DIN 766

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich
wg PN - 75/M - 84540

 

Wymiary i własności mechaniczne

 

Łańcuchy do podwieszania i transportu
wg DIN 20637

Zastosowanie

Podwieszanie kolejek, maszyn roboczych oraz urządzeń pomocniczych.

Wymiary i własności mechaniczne

Akcesoria do łańcuchów technicznych

Ogniwo Złączne Linowe
18×60,5 mm

Zastosowanie

Łączenie odcinków liny ciągnącej kolejki SKL - 5000H.

Parametry

Minimalne obciążenie rozrywające - 180 kN
Masa - 0,46 kg
Numer katalogowy - 718 00 000

 

Zaczepy typu C i S

Zaczepy mogą być stosowane wyłącznie do zaczepiania cięgien obciążonych siłami statycznymi, jednokierunkowymi, działającymi wzdłuż osi. Przeznaczone są do zaczepiania lub transportu dowolnego rodzaju osprzętu wg doboru i decyzji użytkownika lub wg indywidualnego projektu wytwórcy, sprzedającego FASING S.A. opracowanego na zlecenie kupującego, użytkownika. Zaczepy znajdują zastosowanie w każdym sektorze rynku, wszędzie tam, gdzie konieczne jest zawieszenie lub połączenie dowolnych elementów obciążonych statycznie. Zaczepy mają zastosowanie zarówno w zakładach górniczych, gdzie są wykorzystywane do podwieszania rurociągów, kabli elektrycznych, jak również jako łączniki w rybołówstwie, przemyśle drzewnym, budownictwie i wielu innych gałęziach gospodarki. Zaczepy nie mogą być stosowane do podwieszania w urządzeniach dźwignicowych.

 

Wymiary zaczepów typu "C" i "S"

Własności mechaniczne zaczepów typu "C" i "S"