PL / EN / RU / CN

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

oferuje łańcuchy o średnicy Ø9 - Ø60 mm, trasy łańcuchowe i osprzęt dla:

  • górnictwa
  • energetyki
  • transportu i przeładunku
  • sektora cukrowniczego i cementowego
  • rybołówstwa
  • innych sektorów przemysłu

Wyroby firmy są wciąż udoskonalane, dzięki czemu Grupa Kapitałowa FASING S.A. zaspokaja potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku, oferując najnowsze i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Różnorodność zastosowań cięgien łańcuchowych wymaga różnych parametrów technicznych, dlatego produkujemy wyroby według konkretnych wytycznych klienta, tak by otrzymał on produkt profesjonalnie dopasowany do jego indywidualnych potrzeb. Zgodnie z takim podejściem motto firmy brzmi:

„Nie istnieją łańcuchy najlepsze spełniające wszystkie wymagania,

istnieją natomiast łańcuchy najlepiej dobrane do konkretnych warunków.”


Światowy sukces wyrobów FASINGu wynika przede wszystkim z wysokiej jakości i szerokiego asortymentu swoich produktów. Od 2003 w FASINGu funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN EN ISO 9001 i PN EN ISO 14001. Wysoka jakość i bezpieczeństwo produktów potwierdzana jest licznymi na bieżąco aktualizowanymi certyfikatami, które dopuszczają stosowanie naszych wyrobów na rynkach całego świata, oraz nagrodami i wyróżnieniami na arenie krajowej i międzynarodowej.