PL / EN / RU / CN

Badania i rozwój

Jedną z najważniejszych inwestycji rozwojowych FASING-u jest własny dział technologiczno-konstrukcyjny. To właśnie tu – już na poziomie koncepcyjnym - dzięki specjalistom, konstruktorom i technologom powstaje nowy produkt.

Firma posiada również Niezależny Zespół Laboratoriów Badawczych – gdzie materiał, z którego powstają łańcuchy, sprawdzany jest na każdym etapie produkcji.

FASING korzysta również ze wsparcia jednostek akademickich i badawczych. Firma zawarła umowy o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Wojskową Akademią Techniczną. Pozwala to na wspólne prowadzenie badań, wdrażanie ich wyników i doświadczeń w praktyki przemysłowe oraz wymianę informacji naukowo-technicznej i inżynieryjnej. Dzięki takiej polityce FASING ma dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Firma ściśle współpracuje z Głównym Instytutem Górnictwa oraz Politechniką Śląską.

Również poza Polską FASING prowadzi projekty rozwojowo-badawcze. Są one realizowane we współpracy z Mine Safety Technology Research Institute (Chiński Instytut Badawczy Technologii Bezpieczeństwa w Górnictwie) oraz Product Evaluation System Inc. – akredytowane centrum badawcze wyspecjalizowane w zakresie badań metalurgicznych, zlokalizowane w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych.