PL / EN / RU / CN

Łańcuchy ogniwowe górnicze płaskie

FASING produkuje łańcuchy płaskie w czterech odmianach:

  • wg DIN 22255
  • podwójnie niskie Master Profile (wg DIN 22255 i WTG FASING)
  • potrójnie niskie Master Profile (wg DIN 22255 i WTG FASING)
  • Solid Profile (wg DIN 22255 i WTG FASING)

W łańcuchach ogniwowych górniczych płaskich ogniwa pionowe cechują się niższą wysokością w porównaniu do ogniw poziomych przy czym łańcuch dla danego wymiaru i klasy wytrzymałości nie traci swoich własności mechanicznych.

Łańcuchy płaskie podwójnie i potrójnie niskie na przykładzie 34×126-84, 34×126-75

 

Łańcuchy ogniwowe górnicze płaskie
wg DIN 22255 i WTG FASING

Łańcuchy ogniwowe górnicze płaskie mogą zastąpić dotychczas stosowane łańcuchy okrągłe o tym samym nominale średnicy bez przezbrojenia przenośnika zgrzebłowego. Alternatywnie umożliwiają zastosowanie niższych profili rynny przenośnika gdyż ogniwa pionowe w łańcuchach górniczych płaskich wg DIN 22255 posiadają wysokość równą wysokości ogniw łańcucha okrągłego wg DIN 22252 mniejszego o jeden rząd wielkości średnicy nominalnej, np. łańcuch płaski 34×126 ma wysokość równą b4 = max. 99 co odpowiada wysokości łańcucha okrągłego 30×108 b2 = max. 97.
Łańcuchy płaskie są oferowane z wykonaniem ogniw pionowych metodą spłaszczania lub kucia. Dla klas różniących się własnościami mechanicznymi od własności podanych w normie DIN 22255, FASING opracował Warunki Techniczne. Łańcuchy płaskie na życzenie klienta mogą być wykonane wg normy chińskiej MT/T 929.

Zastosowanie

Przenośniki zgrzebłowe, ścianowe i podścianowe, kombajny.

 

Wymiary

Łańcuchy płaskie podwójnie niskie Master Profile
wg DIN 22255 i WTG FASING

Łańcuchy płaskie podwójnie niskie Master Profile posiadają wszelkie zalety łańcuchów płaskich wg DIN 22255 oraz dodatkowo cechują się jeszcze niższą wysokością ogniw pionowych dla zwiększenia ich odległości od blachy ślizgowej rynny przenośnika a tym samym zmniejszenia zagrożenia ich zniszczenia eksploatacyjnego na skutek martenzytu tarcia oraz zwiększenia okresu pracy zgrzebeł poprzez dopuszczalne ich większe starcie bez zagrożenia dla ogniw pionowych łańcucha. Ogniwa pionowe łańcuchów podwójnie niskich posiadają wysokość równą wysokości ogniw łańcucha okrągłego wg DIN 22252 mniejszego o dwa rzędy wielkości średnicy nominalnej, np. łańcuch płaski podwójnie niski 42×146-109 ma wysokość równą b4 = max. 109 co odpowiada wysokości łańcucha okrągłego 34×126, b2 = max. 110.

Trwałość ekploatacyjną łańcuchów zwiększono dzięki specjalnej geometrii uzyskanej poprzez symulacje komputerowe, która pozwoliła wzmocnić obszary krytyczne i zwiększyć powierzchnię płaską, trącą o blachę ślizgową, co znacząco zmniejsza naciski jednostkowe w stosunku do łańcuchów okrągłych. Łańcuchy płaskie podwójnie niskie współpracują ze standardowymi gwiazdami wg DIN 22256, zgrzebłami wg DIN 22257 oraz DIN 22259 i zamkami wg DIN 22253/PN-G-46696, mogą zastąpić dotychczas stosowane łańcuchy okrągłe lub płaskie wg DIN 22255.

Dla klas różniących się własnościami mechanicznymi od tych podanych w normie DIN 22255 i rozmiarów nie ujętych w tej normie, FASING opracował Warunki Techniczne.

FASING wprowadził do produkcji i sprzedaży łańcuchy płaskie podwójnie niskie 22×86-61 i 24×86-64. Są one wykonywane w oparciu o normę DIN 22255 i Warunki Techniczne FASING.

Produkty te uzyskały nagrody:
• Innowacyjny Produkt - Katowice 2015, Katowice 2017, Katowice 2019
• Górniczy Sukces Roku 2015, w kategorii „INNOWACYJNOŚĆ”, Katowice 2015,
• Produkt Najwyższej Jakości, Katowice 2019

 

 

Łańcuchy płaskie podwójnie niskie na przykładzie 42×146-109, 48×152-115 i 48×152-121

Wymiary

Własności mechaniczne

 

Łańcuchy płaskie potrójnie niskie Master Profile
wg DIN 22255 i WTG FASING

Łańcuchy potrójnie niskie Master Profile są grupą produktów innowacyjnych, w których jeszcze bardziej obniżono wysokość ogniw pionowych w stosunku do łańcuchów podwójnie niskich. Dzięki specjalnej konstrukcji mogą być częścią składową najbardziej wydajnych systemów do odstawy urobku, znacząco zwiększając wytrzymałość i trwałość względem łańcuchów okrągłych wg DIN 22252 lub łańcuchów płaskich wg DIN 22255 o tej samej wysokości. Ogniwa pionowe łańcuchów potrójnie niskich posiadają wysokość równą wysokości ogniw łańcucha okrągłego wg DIN 22252 mniejszego o trzy rzędy wielkości średnicy nominalnej, np. łańcuch płaski potrójnie niski 34×126-75 ma wysokość równą b4 = max. 75 co odpowiada wysokości łańcucha okrągłego 24×86, b2 = max. 79.
Łańcuchy potrójnie niskie Master Profile są dodatkowo wzmocnione środkową poprzeczką, która uniemożliwia zapętlanie się łańcucha.

 

 

Wymiary

Własności mechaniczne

 

Solid Profile
wg DIN 22255 i WTG FASING

Łańcuchy wysokowytrzymałe Solid Profile to najlepszy wybór w przypadku najwyższych wymagań odnośnie trwałości eksploatacyjnej i wydajności.

Łańcuchy Solid Profile cechują się specjalną geometrią ogniw pionowych, która pozwala obniżyć wysokość łańcucha jeszcze bardziej, niż w przypadku łańcuchów podwójnie niskich. Pozwala to tym samym zmniejszać wysokość profilu rynny i zwiększać możliwość załadunku przenośnika. Szerokie ogniwa pionowe mają również najwyższą w łańcuchach górniczych powierzchnię styku z blachą ślizgową oraz powierzchnię kontaktu pomiędzy ogniwem poziomym i pionowym łańcucha, co pozwala znacząco zmniejszyć starcie łańcucha oraz jego  wydłużenie podczas pracy i jednocześnie zminimalizować zagrożenie jego zniszczenia na skutek występowania martenzytu tarcia. Geometria łańcucha dodatkowo zabezpiecza jego ogniwa przed zakleszczaniem, a wraz z zastosowaną specjalną obróbką cieplną pozwala uzyskiwać parametry mechaniczne przekraczające o ponad 65% wymagania normy DIN 22255. To sprawia, iż jest to pierwszy wybór w przypadku zastosowania najwyższych mocy napędów i eksploatacji najdłuższych ścian. FASING wykonuje łańcuchy Solid Profile w zakresie rozmiarów średnicy ogniw poziomych 38-60mm.

Wymiary

Własności mechaniczne