PL / EN / RU / CN

Łańcuchy ogniwowe górnicze okrągłe 

Ponad 110 letnie doświadczenie FASINGu pozwoliło uzyskać najwyższą jakość produktu jakim są łańcuchy górnicze okrągłe. Szczegółowa kontrola na każdym etapie produkcji oraz zastosowanie stali wysoko optymalnej (WO) w połączeniu z szerokim asortymentem oferowanych klas łańcuchów pozwala zgodnie z mottem firmy oferować klientowi optymalnie dopasowany łańcuch do konkretnych wymagań i warunków w jakich będzie eksploatowany.
Jakość łańcuchów górniczych FASING-u jest potwierdzona uznaniem i zadowoleniem klientów na całym świecie.

Łańcuchy ogniwowe górnicze okrągłe 
wg DIN 22252, PN-G-46701 i WTG FASING

Zastosowanie

Przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe, kombajny i strugi węglowe oraz inne urządzenia wymagające tego typu łańcuchów.

Wykonanie

Według normy DIN 22252 lub PN-G-46701 lub GB/T-12718 lub GOST 25996

Uwaga! Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne obniżają własności mechaniczne łańcuchów, dlatego zastosowanie ochrony przed korozją wymaga indywidualnego uzgodnienia przy zamówieniu.

 

 

Wymiary

Łańcuchy ogniwowe o podwyższonych własnościach
Klasy PW-9, C-SUPER, D-3, D-3 EXTRA, E-FASING

Łańcuchy o podwyższonych własnościach klas: PW-9 (>900MPa), C-SUPER (>900MPa), D-3 (>1000MPa), D-3 EXTRA (>1050 MPa), E-FASING (>1100 MPa) charakteryzują się znacznie wyższymi parametrami użytkowymi w porównaniu z łańcuchami wg PN, DIN. Podwyższona trwałość i wytrzymałość eksploatacyjna łańcuchów tych klas jest wynikiem zastosowania w procesie wytwórczym stali najwyższej jakości. Stosowany jest niestandardowy gatunek stali – WO (Wysoko Optymalnej) na bazie norm DIN 17115, PN-92/H-93028 z mikrododatkami stopowymi według specyfikacji wymagań FASING. Stal WO w połączeniu ze specjalną wielokrotną obróbką cieplną zapewnia uzyskiwanie wyższych, korzystniejszych rzeczywistych parametrów technicznych i eksploatacyjnych tych łańcuchów. Technologia ta daje optymalny i powtarzalny rozkład twardości w każdym ogniwie, a dodatkowo dla klas PW-9, D-3, D-3 EXTRA, E-FASING pozwala uzyskać zmienną twardość w pojedynczym ogniwie, czyli twarde łuki i uplastycznione odcinki proste o niższej twardości. Nie zaleca się stosowania łańcuchów o podwyższonych własnościach, szczególnie łańcuchów najwyższych klas D-3 EXTRA i E-FASING w trudnych, agresywnych warunkach z powodu zagrożenia zniszczenia eksploatacyjnego na skutek wystąpienia korozji wżerowo-naprężeniowej i martenzytu tarcia.
W takich przypadkach proponujemy indywidualny dobór łańcucha do konkretnych warunków eksploatacyjnych. W zależności od agresywności środowiska ściany węglowej proponujemy zastosowanie różnego rodzaju środków ochrony na powierzchni łańcuchów:

  • konserwacja specjalnym środkiem konserwującym FAS-KBP 50/00/22,
  • konserwacja specjalnym olejem antykorozyjnym,
  • cynkowanie ogniowe FAS-Zn-O,
  • metalizowanie (ochrona wlotowa) FAS-Zn-M.

W oparciu o normę DIN 22252 wła sności mechaniczne łańcuchów okrągłych górniczych obowiązują dla stanu naturalnie czarnego, suchego po procesie technologiczno-produkcyjnym. Zgodnie z normą, parametry wytrzymałościowe łańcuchów z powłokami ochronnymi obniżają się o około 10-20%, co należy uwzględnić przy ich doborze i obliczeniach. Zjawisko to jest znane jako efekt Rebindera.

Porównanie parametrów wytrzymałościowych łańcuchów w zależności od klas: C, PW-9, D-3, D-3 EXTRA, E-FASING wg WTG FASING.

 

Własności mechaniczne 

Parametry

Trwałość zmęczeniowa T [cykle] i praca łamania KV [J] według normy DIN 22252 oraz WTG FASING, w indywidualnych przypadkach do uzgodnienia z FASING.