PL / EN / RU / CN

Kadra

FASING od początku swojego istnienia ma szczęście do ludzi, którzy łączą w sobie często wybitne zdolności, ogromną wiedzę oraz pasję. To właśnie dzięki nim Grupa Kapitałowa FASING S.A. zajmuje dziś czołową pozycję w swojej branży.

Inżynierzy i technolodzy

Ciągłe ulepszanie jakości produktów, poszerzanie asortymentu, a przede wszystkim wdrażanie innowacyjnych technologii nie byłoby możliwe bez zaangażowania kadry inżynieryjno-technicznej. FASING posiada własny dział technologiczno-konstrukcyjny. To właśnie tu, dzięki specjalistom, konstruktorom i technologom, powstaje od zera – jeszcze na poziomie koncepcyjnym – łańcuch. Wynalazki od zawsze były znakiem rozpoznawczym FASING-u. Od początku trwania historii firmy aż po dziś dzień - w spółkach należących obecnie do Grupy Kapitałowej zrodziło się kilkaset wniosków racjonalizatorskich oraz kilkadziesiąt patentów i wzorów użytkowych. Inżynierzy i konstruktorzy firmy są również autorami wielu publikacji w fachowych czasopismach górniczych i technicznych.  

Największe sukcesy racjonalizatorskie, modernizacyjne i wynalazcze pracowników FASING-u:

  • eliminacja czyszczenia wyrobów hutniczych i łańcuchów roztworem kwasu siarkowego, dzięki czemu udało się usunąć „bombę ekologiczną – H2SO4” i wprowadzenie technologii śrutowania;
  • wdrożenie do produkcji zgrzewarek serii KSH 600D i 602D, kalibrownicy o sile naciągu do 4000 kN, pozwalających na najnowocześniejszą na świecie wielostopniową indukcyjną obróbkę cieplną;
  • wprowadzenie do produkcji nowych – najskuteczniejszych metod i środków do zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów – szczególnie łańcuchów - w tym cynkowania ogniowego i metalizowania na zimno;
  • wdrożenie do produkcji nowych gatunków stali „WO” – Wysoko – Optymalnych wg własnych specyfikacji i wymagań w tym opatentowany gatunek stali – patent nr 194639 z 2001 r.;
  • wdrożenie do produkcji łańcuchów płaskich podwójnie i potrójnie niskich w tym łańcuchów wielkości 42 x 146 -100 na własnym patencie nr 118632 z 2009 r.;
  • wdrożenie do produkcji ogniw złącznych do łańcuchów strugowych – na własnym patencie nr 117557 z 2006 r.;
  • wdrożenie do produkcji ogniw złącznych pionowych do łańcuchów ogniwowych górniczych okrągłych i płaskich w całym zakresie wielkości od Ø 34 do Ø 48.

Specjaliści handlowcy i serwis

Sprzedawcy FASING-u stanowią potężna siłę, zapewniają wzajemną, dobrą komunikację między firmą i kontrahentami. Za względu na często bliskie relacje z klientami pełnią ważną funkcję w procesie gromadzenia informacji o rynku, jego nowościach i trendach, a także, co najważniejsze, oczekiwaniach klientów. Jako pierwsza linia frontu dział handlowy stanowi reprezentacje całej firmy, mając za zadanie jednocześnie realizować cele biznesowe. I tu – mimo kurczącego się rynku górniczego w Polsce sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej FASING S.A. stale rośnie.

FASING może poszczycić się również ponad 60 stałymi klientami zagranicznymi. Handlowcy Działu Eksportu to zespół specjalistów, władających wieloma językami. Długofalowe, partnerskie relacje z klientami budują w ich rodzimych językach, m.in. w angielskim, niemieckim, rosyjskim, mandaryńskim, hiszpańskim czy włoskim. Bogate doświadczenie, wiedza techniczna, multijezyczność, komunikatywność i zaangażowanie to cechy specjalistów handlowców Grupy FASING, które gwarantują obsługę klientów na najwyższym poziomie. Systematycznie potwierdzają to referencje klientów zarówno z Polski, jak i z całego świata.

Dział zapewnienia jakości

Zadaniem zespołu jest zapewnienie właściwego nadzoru nad produktami firmy w trakcie ich eksploatacji. Podobnie jak handlowcy, w ramach stałej obsługi i bezpośrednich kontaktów z klientami, serwisanci zbierają informację zwrotną z rynku, co pozwala na nieustanny rozwój i stałą modernizację produktów firmy. Najważniejszym zadaniem pracowników serwisu jest jednak edukowanie klientów w zakresie właściwej eksploatacji i obsługi technicznej wyrobów firmy - w taki sposób, by posłużyły im jak najdłużej. Klienci darzą pracowników serwisu niezwykłym zaufaniem, doceniają ich wiedzę i doświadczenie.

Informacje zwrotne zdobyte podczas kontaktów z klientem przekazywane są do Działu Rozwoju i do Działu Produkcji. W ten sposób pracownicy serwisu mają wpływ na dostosowywanie produktów bezpośrednio do potrzeb odbiorców.