PL / EN / RU / CN

Kontakt

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

40-142 Katowice, ul. Modelarska 11
tel.: +48 32/ 735 00 00
e-mail: fasing@fasing.com.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000120721
NIP: PL634-025-76-23
Regon: 271569537
Numer rejestrowy BDO: 000014019

Wysokość kapitału zakładowego: 8 731 369,72 zł
Wysokość kapitału wpłaconego:  8 731 369,72 zł