PL / EN / RU / CN

Działanie FESL 10.04 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji

Spółka FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. realizuje projekt pn. „Transformacja technologicznych i energochłonnych obszarów spółki, w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i dywersyfikacji rynków zbytu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Celem przedsięwzięcia jest energetyczna, gospodarcza i społeczna transformacja FASING S.A. realizowana poprzez:

  • dostosowanie parku maszynowego do wytwarzania neutralnego dla klimatu,
  • dywersyfikację oferty rozwiązań dla pozagórniczych rynków zbytu, co zapewni utrzymanie pozycji producenta i dostawcy w sytuacji odejścia od rynku górniczego,
  • dostosowanie kompetencji obecnej kadry do oferowania rozwiązań na nowych rynkach zbytu.

Projekt obejmuje nabycie środków trwałych, szkolenia pracowników, termomodernizację budynku i wymianę oświetlenia zewnętrznego, montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, prace budowlane związane z przygotowaniem hali do posadowienia nowych maszyn oraz modernizację dróg komunikacyjnych na terenie przedsiębiorstwa.

Zakupione urządzenia umożliwią dywersyfikację oferty rozwiązań dla pozagórniczych rynków zbytu. Przedsięwzięcie umożliwi rozszerzenie rynku odbiorców łańcuchów do podnoszenia, przenoszenia, przeciągania i transportu o średnicach 8-50 mm, które swoimi parametrami technicznymi odpowiadają potrzebom wybranych branż. Przy ich produkcji stosowana będzie specjalna stal i innowacyjna obróbka cieplna, dzięki której wyroby uzyskają odpowiednie właściwości, konieczne do ich efektywnego użytkowania, a ich koszty będą konkurencyjne dla branż poza górnictwem węglowym.

Grupami, do których adresowane będą produkty Spółki, będą przedsiębiorstwa należące przede wszystkim do sektora przemysłu morskiego, rybołówstwa, sektora stoczniowego, sektora transportu i przeładunku, sektora cementowego, cukrownictwa, przemysłu spożywczego, rolnictwa, leśnictwa, energetyki konwencjonalnej oraz nowoczesnej energetyki opartej na źródłach odnawialnych, motoryzacji, kolejnictwa, sektora elektromaszynowego, sektora stalowego oraz tych gałęzi przemysłu, gdzie niezbędny jest transport poziomy lub pionowy przy zastosowaniu łańcuchów ogniwowych.

Wartość projektu: 40 532 600,00 zł
Wartość dofinansowania: 13 029 000,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

PRZETARGI:
1. Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do obróbki termicznej łańcuchów