PL / EN / RU / CN

Kalendarium

13-01-2016 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku zawierający kwartalną informację finansową – 29.02.2016 r. 
2. Jednostkowy raport roczny za 2015 rok – 29.04.2016 r.
3. Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 29.04.2016 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku zawierający kwartalną informację finansową – 13.05.2016 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 30.08.2016 r.
6. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku zawierający kwartalną informację finansową – 14.11.2016 r. 

Wróć