PL / EN / RU / CN

Kalendarium

10-06-2016 | Dywidenda za 2015 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2016 roku w podjętej uchwale ustaliło:

- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 5 września 2016 roku,

termin wypłaty dywidendy na 16 września 2016 roku.

Wróć