PL / EN / RU / CN

Kalendarium

25-06-2014 | Dywidenda za 2013 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku w podjętej uchwale ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 29 sierpnia 2014 roku,
  • termin wypłaty dywidendy na 12 września 2014 roku.

 

Wróć