PL / EN / RU / CN

Kalendarium

25-01-2017 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową:

  • za IV kwartał 2016 roku - 28.02.2017 r.
  • za I kwartał 2017 roku - 19.05.2017 r.
  • za III kwartał 2017 roku - 17.11.2017 r.

W oparciu o § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za II kwartał 2017 roku.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 31.08.2017 r.
3. Raporty roczne:

  • Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - 28.04.2017 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 28.04.2017 r.
Wróć