PL / EN / RU / CN

Kalendarium

18-01-2013 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku zawierający kwartalną informację finansową – 28.02.2013 r. 
2. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok – 30.04.2013 r.
3. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 30.04.2013 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku zawierający kwartalną informację finansową – 15.05.2013 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku
30.08.2013 r.
6. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku zawierający kwartalną informację finansową
 14.11. 2013 r. 

Wróć