PL / EN / RU / CN

Kalendarium

18-06-2013 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2013 roku w podjętej uchwale ustaliło:

•  dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 29 sierpnia 2013 roku,

•  termin wypłaty dywidendy na 12 września 2013 roku.

 

​​

Wróć