PL / EN / RU / CN

Kalendarium

12-01-2015 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku zawierający kwartalną informację finansową – 27.02.2015 r.
2. Jednostkowy raport roczny za 2014 rok – 30.04.2015 r.
3. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 30.04.2015 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku zawierający kwartalną informację finansową – 15.05.2015 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 28.08.2015 r.
6. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku zawierający kwartalną informację finansową – 10.11.2015 r. 

Wróć