PL / EN / RU / CN

Kalendarium

30-06-2015 | Dywidenda za 2014 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku w podjętej uchwale ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 28 września 2015 roku,
  • termin wypłaty dywidendy na 14 października 2015 roku.

 

Wróć