PL / EN / RU / CN

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

 

Kontakt inwestorski

Barbara Kałuża
bkaluza@fasing.com.pl