PL / EN / RU / CN

Nota prawna

Zawartość niniejszego serwisu internetowego chroniona jest przepisami prawa, w szczególności prawem własności intelektualnej.

I. Informacje wstępne

Przystępując do korzystania ze stron internetowych Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady.

II. Zawartość serwisu

  1. Wszelkie informacje oraz dane dotyczące produktów i usług zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu  cywilnego i nie wiążą prawnie Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
  2. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat oferowanych przez naszą Firmę produktów oraz usług prosimy odwiedzić naszą siedzibę lub  zadzwonić pod numer znajdujący się w zakładce kontakt niniejszej strony.


III. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie były właściwe. Niemniej jednak Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne braki i nieprawidłowości oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku podjęcia decyzji w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów sieci.
  2. Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, bezpośrednio lub pośrednio w związku z korzystaniem z zasobów strony, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
  3. Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie odpowiadają ponadto za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.


IV. Ochrona prawa własności intelektualnej

  1. Zawartość niniejszego serwisu internetowego chroniona jest przepisami prawa, w szczególności prawem własności intelektualnej. Nie może być ona wykorzystana do celów komercyjnych. W szczególności niniejsza strona nie może być w celach zarobkowych kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana bez uprzedniej pisemnej zgody Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
  2. Użytkownik uprawniony jest do pobrania, drukowania całych bądź fragmentów stron oraz korzystania z aplikacji wyłącznie na użytek prywatny, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.


V. Postanowienia końcowe

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych zastrzeżeń w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.