PL / EN / RU / CN

Kalendarium28-05-19 | Dywidenda za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 17.306.361,49 zł (siedemnaście ...

Czytaj więcej...

30-04-19 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. zwołuje na dzień 28 maja 2019 roku, na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ulicy Modelarsk...

Czytaj więcej...

23-01-19 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

1. Jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 26-04-2019 2. Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 26-04-2019 3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku zawierający kwartalną informację finansową - 28-05-2019 4. R...

Czytaj więcej...