PL / EN / RU / CN

Ład korporacyjnyRok 2011Grupa Kapitałowa FASING S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które zostały przyjęte Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 roku. Treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz treść uchwał wprowadzających zmiany w Dobrych Praktykach dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.corp-gov.gpw.pl)


Wybrane dane finansowe

Zobacz więcej