PL / EN / RU / CN

Ład korporacyjnyRok 2012W 2012 roku Grupa Kapitałowa FASING S.A. podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, będących załącznikiem do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku oraz obowiązującemu od dnia 1 lipca 2010 roku znowelizowanemu zbiorowi zasad będącym załącznikiem do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku. Kolejne zmiany „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” wprowadzono uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku. Te zmodyfikowane zasady zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.corp-gov.gpw.pl), a także na stronie Spółki (www.fasing.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie”.


Wybrane dane finansowe

Zobacz więcej