PL / EN / RU / CN

Walne ZgromadzeniaZwyczajne Walne Zgromadzenie - 15.06.20231. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

2. Lista pytań Akcjonariuszy

3. Oferta Audytora

4. Raporty bieżące Spółki wymienione w Żądaniu Akcjonariuszy

5. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad ZWZ

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

7. Projekt uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

8. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniające zmiany w porządku obrad

9. Formularz głosowania przez pełnomocnika uwzględniający zmiany w porządku obrad

 

W związku z zaplanowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. na dzień 15 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 uprzejmie informujemy o transmisji posiedzenia. 

W przypadku wyrażenia woli obejrzenia posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia proszę o zgłoszenie się pod adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl do dnia 14 czerwca 2022 roku do godziny 12.00, celem pobrania linku, loginu oraz hasła dostępu.