PL / EN / RU / CN

Społecznie odpowiedzialni

Grupa Kapitałowa FASING S.A. wiele swoich działań opiera na Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W praktyce wyraża się to szczególną dbałością o środowisko, a także aktywnym udziałem w życiu społecznym całego regionu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i efekt synergii

Z myślą o okolicznych mieszkańcach wdrażanych jest wiele rozwiązań zmniejszających uciążliwość funkcjonowania fabryki. Ograniczany jest hałas i emisja szkodliwych substancji. Odpowiedzialność społeczna to także szerokie działania w zakresie utylizacji odpadów i ich recyklingu. Spółka stara się maksymalnie wykorzystać i utylizować odpady produkcyjne, a ciągłe inwestycje w remonty jak i restrukturyzację procesu produkcyjnego mają na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu na otoczenie. Postawa oparta na innowacyjności objawia się również i w tym zakresie. Świadczy o tym na przykład fakt, że organizacja pracy FASING-u to Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Dla FASING-u liczy się otoczenie, w którym działa i funkcjonuje, zdaje sobie sprawę, że jest sąsiadem mieszkańców Katowic. Dlatego dba o swój region, z jednej strony troszcząc się o środowisko, z drugiej, chętnie przyczynia się do rozwoju regionu. Spółka wspiera różne lokalne instytucje oraz inicjatywy, m.in. akcje charytatywne, kluby sportowe, ośrodki kultury oraz ośrodki szkolno-wychowawcze.

Jako globalny gracz, FASING nie zapomina o swojej działalności lokalnej. Działa globalnie, myśląc lokalnie. Umiejętnie korzysta z efektu synergii.