PL / EN / RU / CN

Trasy łańcuchowe

Trasy jedno-, dwu-, trzy- i wielonitkowe z bocznym i centralnym prowadzeniem łańcucha, odpowiednio ze zgrzebłami, obejmami, zamkami wg odpowiedniej dokumentacji i indywidualnych projektów. Do przenośników w górnictwie, ciepłownictwie, rolnictwie, energetyce, hutnictwie i innych dziedzinach gospodarki. Do wszystkich rodzajów tras łańcuchowych może być zastosowany, według projektu technicznego i życzenia klienta, łańcuch standardowy, o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych, odporny na ścieranie lub węgloutwardzony.

Trasy dwułańcuchowe 
z centralnym prowadzeniem łańcuchów
do przenośników do robót przygotowawczych (PRP-150)

Zastosowany łańcuch

• 18×64, 19×64, 19×64,5 klasy C lub PW-9 dla tras o długości od 80 m do 200 m; klasy PW-9 dla tras o długości od 40 m do 200 m; klasy FAS-UT, FAS-US lub FAS-US EXTRA do przenośników krótkich o długości do 40 m.

Wykonanie

Trasy dwułańcuchowe do przenośników zgrzebłowych do robót przygotowawczych (PRP-150) wykonywane są głównie w segmentach o długości 321 ogniw = 20 544mm z zastosowaniem łańcuchów o specjalnie dobranych parametrach, długościach i tolerancjach: 18×64, 19×64, 19×64,5 wg DIN 22252, PN-G-46701 oraz z trudnościeralnymi, kutymi zgrzebłami i obejmami zmontowanymi za pomocą nakrętek samozabezpieczających lub wg innych indywidualnych projektów.

 

 

Trasy dwułańcuchowe 
z centralnym prowadzeniem łańcuchów 
do kombajnów chodnikowych AM-50

Zastosowany łańcuch

• 18×64, 19×64, 19×64,5 klasy FAS-UT, FAS-US i FAS-US EXTRA

Wykonanie

Trasy dwułańcuchowe do przenośników zgrzebłowych kombajnów chodnikowych AM-50 wykonywane są główne w segmentach o długości 177 ogniw = 11 328 mm z zastosowaniem specjalnie utwardzonych łańcuchów 18×64 klasy FAS-UT, FAS-US, FAS-US EXTRA o podwyższonej odporności na ścieranie i odpowiednio dobranych długościach i tolerancjach. W trasie zamontowane są specjalne trudnościeralne zgrzebła kute o wzmocnionej konstrukcji nowego typu, optymalnie dopasowane do profilu rynny E-180 zmontowane z kutymi obejmami za pomocą wysokiej klasy śrub i nakrętek samozabezpieczających. Łańcuchy wykonane są ze stali według niemieckiej normy DIN 17115 i specyfikacji wymagań FASING.
Na życzenie klienta istnieje możliwość zastosowania łańcucha płaskiego podwójnie niskiego 22×86-61 wg DIN 22255 i WTG FASING.

 

 

 

Trasy dwułańcuchowe
z bocznym prowadzeniem łańcuchów
do przenośników zgrzebłowych kombajnów chodnikowych AM-65, AM-75, AM-85, AM-105.

Zastosowany łańcuch

• 18×64, 19×64, 19×64,5 klasy FAS-UT, FAS-US lub FAS-US EXTRA z kompletnymi zgrzebłami bezzamkowymi i z zamkami.

Wykonanie

Trasy dwułańcuchowe kompletne do kombajnów AM-75 wykonywane są w segmentach o długości 95 ogniw = 6 127,5 mm na bazie specjalnie dobranych łańcuchów 19×64,5 według niemieckiej normy DIN 22252 ze zmontowanymi trudnościeralnymi zgrzebłami. Na życzenie zamawiającego długość odcinków dobieranych do pary może być dowolna.

 

Trasa łańcuchowa bezzamkowa


 

Trasa łańcuchowa zamkowa

 

 

Trasy dwułańcuchowe
z bocznym prowadzeniem łańcuchów
ze zgrzebłami kompletnymi do odżużlaczy i innych przenośników zgrzebłowych

Łańcuch

• 24×86 klasy FAS-UT, FAS-US lub FAS-US EXTRA i inne

Wykonanie

Trasy dwułańcuchowe do odżużlaczy i innych przenośników zgrzebłowych stosowanych w sektorze paliwowo-energetycznym wykonane są głównie w segmentach 5 i 7 ogniwowych parowanego, specjalnie utwardzonego, łańcucha wielkości 24×86 klasy FAS-UT lub FAS-US. Trasy montowane są ze specjalnymi trudnościeralnymi zgrzebłami za pomocą zamków 24×86 lub wg innych indywidualnych projektów.

Wymiary

E i A według specyfikacji klienta.

 

Trasy dwułańcuchowe
z bocznym prowadzeniem łańcuchów
do wózków ładująco-transportujących

Łańcuch

• 18×64; dwa odcinki siedmioogniwowe w klasie FAS-UT, FAS-US lub FAS-US EXTRA ze specjalnie zaprojektowanymi zgrzebłami lub wg indywidualnych projektów

Wymiary

E i A według specyfikacji klienta.

 

Trasy dwułańcuchowe
z bocznym prowadzeniem łańcuchów
do przenośników zgrzebłowych PZP GROT, SKAT, ŚLĄSK, SAMSON

Zamkowe

Trasy trójłańcuchowe