PL / EN / RU / CN

Zgrzebła, Obejmy i Zamki

FASING jest producentem kompletnego osprzętu do tras łańcuchowych:
• kutych zgrzebeł o zwiększonej odporności na ścieranie do bocznego i centralnego prowadzenia łańcuchów,
• zamków wg DIN 22253 i PN-G-46696,
• obejm kutych i giętych.
Wszystkie elementy spełniają wysokie wymagania jakościowe i wytrzymałościowe dzięki kontroli na każdym etapie produkcji.

Zgrzebła
wg DIN 22259

FASING do tras z centralnym prowadzeniem łańcuchów oferuje zgrzebła o wzmocnionej, symetrycznej konstrukcji, współpracujące z łańcuchami okrągłymi i płaskimi do zastosowania w przenośnikach ścia no wych i podścianowych. Zgrzebła kute, dzięki wykonaniu ze stali chromowo - molibdenowej oraz dzięki specjalnej obróbce cieplnej, gwarantują uzyskanie udarności wyższej aniżeli wymagania normy DIN 22259, a dzięki opatentowanemu sposobowi osadzenia obejmy w zgrzeble, łączonych za pomocą wysokiej jakości śrub i nakrętek samozabezpieczających gwarantują wydłużoną eksploatację bez ryzyka luzowania mocowania obejmy w trakcie pracy.


Własności mechaniczne

                                                                                                                             Inne wg indywidualnych projektów.

Zgrzebła do tras dwułańcuchowych
z bocznym prowadzeniem łańcucha
z zamkami

 

Zgrzebła do tras dwułańcuchowych
bezzamkowe

 

Zgrzebła do tras trójłańcuchowych

Obejmy
do tras trójłańcuchowych

 

 

Zamki do tras dwu- i trójłańcuchowych 
z ramionami zukosowanymi DIN 22253 i ramionami bez zukosowań PN-G-46696

 

Wymiary

Własności mechaniczne

                                                                     * mogą być wykonane z ramionami niezukosowanymi wg normy PN-G-46696

Zamki o innych wymiarach i parametrach mogą być wykonywane wg indywidualnych ustaleń z klientem.