PL / EN / RU / CN

Kalendarium30-06-15 | Dywidenda za 2014 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku w podjętej uchwale ustaliło: dzień dywidendy (dzień nabycia praw d...

Czytaj więcej...

21-05-15 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołał Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2015 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki w Kat...

Czytaj więcej...

12-01-15 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku zawierający kwartalną informację finansową – 27.02.2015 r. 2. Jednostkowy raport roczny za 2014 rok – 30.04.2015 r. 3. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok &nda...

Czytaj więcej...