PL / EN / RU / CN

Kalendarium10-06-16 | Dywidenda za 2015 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2016 roku w podjętej uchwale ustaliło: - dzień dywidendy (dzień nabycia praw ...

Czytaj więcej...

10-05-16 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołał Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2016 roku o godzinie 8:00 w siedzibie Spółki w Kat...

Czytaj więcej...

13-01-16 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku zawierający kwartalną informację finansową – 29.02.2016 r.  2. Jednostkowy raport roczny za 2015 rok – 29.04.2016 r. 3. Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok...

Czytaj więcej...