PL / EN / RU / CN

Kalendarium13-11-14 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2...

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Czytaj więcej...

28-08-14 | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 20...

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Czytaj więcej...

25-06-14 | Dywidenda za 2013 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku w podjętej uchwale ustaliło: dzień dywidendy (dzień nabycia praw d...

Czytaj więcej...

21-05-14 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2014 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Spółki w Katowica...

Czytaj więcej...

14-05-14 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 201...

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Czytaj więcej...