PL / EN / RU / CN

Kalendarium18-06-13 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2013 roku w podjętej uchwale ustaliło: •  dzień dywidendy (dzień naby...

Czytaj więcej...

21-05-13 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołał Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2013 roku o godzinie 09.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ...

Czytaj więcej...

18-01-13 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku zawierający kwartalną informację finansową – 28.02.2013 r.  2. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok – 30.04.2013 r. 3. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok...

Czytaj więcej...