PL / EN / RU / CN

Terminarz raportów okresowychRok 2013


  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku zawierający kwartalną informację - 28-02-2013
  • Jednostkowy raport roczny za 2012 rok - 30-04-2013
  • Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 30-04-2013
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku zawierający kwartalną informację - 15-05-2013
  • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 30-08-2013
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku zawierający kwartalną informacj - 14-11-2013