PL / EN / RU / CN

Terminarz raportów okresowychRok 2016


  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku zawierający kwartalną informację finansową - 29-02-2016
  • Jednostkowy raport roczny za 2015 rok - 29-04-2016
  • Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok - 29-04-2016
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku zawierający kwartalną informację finansową - 13-05-2016
  • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 30-08-2016
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku zawierający kwartalną informację finansową - 14-11-2016