PL / EN / RU / CN

Terminarz raportów okresowychRok 2015


  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku zawierający kwartalną informację finansową - 27-02-2015
  • Jednostkowy raport roczny za 2014 rok - 30-04-2015
  • Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok - 30-04-2015
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku zawierający kwartalną informację finansową - 15-05-2015
  • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 28-08-2015
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku zawierający kwartalną informację finansową - 10-11-2015