PL / EN / RU / CN

Terminarz raportów okresowychRok 2014


  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku zawierający kwartalną informację finansową - 28-02-2014
  • Jednostkowy raport roczny za 2013 rok - 30-04-2014
  • Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok - 30-04-2014
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku zawierający kwartalną informację finansową - 14-05-2014
  • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku - 28-08-2014
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku zawierający kwartalną informację finansową - 13-11-2014