PL / EN / RU / CN

Terminarz raportów okresowychRok 2011


  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku zawierający kwartalną informację - 01-03-2011
  • Jednostkowy raport roczny za 2010 rok - 29-04-2011
  • Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok - 29-04-2011
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku zawierający kwartalną informacje - 13-05-2011
  • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku - 31-08-2011
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku zawierający kwartalną informacj - 14-11-2011